قیمت کاشی

قیمت کاشی

قیمتهای درج شده بر اساس:

قیمت کاشی و بسته بندی و تحویل درب کارگاه واقع در تهران کیلومتر ۲۵ جاده آبعلی

بروز رسانی ۱۴۰۰/۰۹/۱

قیمت کاشیهای تکرنگ

قیمت کاشی

قیمت کاشی
TA 128 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان

———————-
قیمت کاشی
قیمتTA 261 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
جنس بدنه کاشی وسرامیک
قیمت هر متر ۷۹۵۰۰۰ تومان
———————–

قیمت کاشی مراکشی
TA 016 R6
قیمت کاشی هر متر مربع ۸۶۵۰۰۰۰ تومان

———————————-
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta16 r5
ابعاد ۲۰ در ۲۰
پریکات ۱۰ در ۱۰
قیمت هر متر مربع ۸۶۵۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی
TA 24 r3
ابعاد ۱۰ در ۱۰ -قیمت کاشی تک ۳۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۸۵۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی ایرانی
TA 25 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی
Ta 28 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر
قیمت هر متر مربع ۹۴۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی
TA 29 R1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۳۰۰۰۰ تومان
________________
قیمت کاشی
TA 29 R2
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان

——————————————
قیمت کاشی
TA 29 r3
ابعاد ۲۰ در ۲۰
ضخامت ۸ میلیمتر
قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
————————–
قیمت کاشی مراکشی
Ta42
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۰۰۰۰ تومان

————————————
قیمت کاشی
TA 42 r5
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی ایرانی
TA 43 r1
آبعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۱۳۵۰۰۰۰ تومان

قیمت کاشی تک هر عدد ۹۰۰۰۰ تومان
————————
قیمت کاشی
قیمت کاشی
TA 45 r5
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
————————
قیمت کاشی مراکشی
TA 45 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان

———————–
قیمت کاشی
Ta 48 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۵۵۰۰۰ تومان
————————–

کد های TA 50 الی TA 100

قیمت کاشی
TA 44 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۵۵۰۰۰۰ تومان
——————-
قیمت کاشی
Ta56 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۱۵۰۰۰ تومان
——————————————-
کاشی دستساز ایرانی
TA 56 r4
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۱۱۵۰۰۰۰ تومان
—————–
قیمت کاشی
Ta63
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۲۷۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی
ta 65 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۵۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی
TA 45 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
——————-
قیمت کاشی آنتیک
Ta55
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۹۵۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی ایزنیک
Ta 71 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۳۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی
Ta 73 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی حمام
TA 76 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۴۰۰۰۰ تومان
——————-
قیمت کاشی
TA 079 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۱۰۷۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی لوکس
TA 097 r2-لعاب مسی
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر عدد ۲۷۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر عدد ۳۲۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر عدد ۳۵۰۰۰۰ تومان
——————-

قیمت کاشی مدیترانه ای
Ta 85 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی اسپانیایی
TA 087 r1
قیمت هر متر مربع ۸۷۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی حوض
کدta90
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان

——————————————-
قیمت کاشی حمام ترکی
TA 91 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۹۵۰۰۰ تومان
—————————–

کدهای TA 101 الی Ta 150

قیمت کاشی سنتی
Ta100 r4
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 103 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
—————
قیمت کاشی
۱۰۴
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۵۵۰۰۰ تومان

—————————–
قیمت کاشی ایرانی
ta109
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۲۵۰۰۰۰ تومان

———————————
قیمت کاشی مکزیکی
Ta111 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۹۰۰۰۰ تومان

—————————–
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
TA 120 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۹۵۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی حمام ترکی
Ta84
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع۱۱۹۰۰۰۰ تومان
——————————
قیمت کاشی دکوراتیو آشپز خانه
TA 111 r
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۹۹۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی مدرن
TA 133 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۷۸۰۰۰۰ تومان
———————-
TA 133 r3
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۸۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی دکوراتیو
TA 116 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی آشپزخانه
Ta 118 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی تراس
TA 118 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان

————————-
قیمت کاشی بین کابینت
Ta120
ابعاد ۲۰#۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰تومان

——————————
قیمت کاشی مراکشی
TA 122 r11
ابعاد ۲۰ در ۲۰
ضخامت ۸ میلیمتر
قیمت هر متر مربع ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
————————
قیمت کاشی سرامیک
Ta 128 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
——————–
قیمت کاشی مدرن
TA 129 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۰۰۰۰ تومان

——————————–
قیمت کاشی حمام ترکی
TA 132 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۹۹۰۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی ایرانی
Ta136 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان

—————————————–
قیمت کاشی کف
Ta137
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی مراکشی
Ta 142 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۲۸۰۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی هندسی شرقی
Ta143 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
———————————
قیمت کاشی دیوار
ta 147 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۱۱۲۰۰۰۰ تومان
——————–
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 148 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی اسپانیایی آبی
۱۴۸ r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
———————–

کدهای TA 150 الی TA 200

قیمت کاشی اسپانیایی
۱۵۳ R3
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی دکوراتیو
Ta 155 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۱۰۰۰۰ تومان
———————————
قیمت کاشی سنتی
Ta 155 r3
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۹۰۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی دستساز
ta 155 r5
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر ۱۰۹۰۰۰۰ تومان
————————–
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
Ta156
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۴۰۰۰۰ تومان

————————–
قیمت کاشی چلیپا
Ta 157 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۸۰۰۰۰
———————
قیمت کاشی
ta157 r4
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۸۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی طرح هندسی
TA 162 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی سبز
TA 181 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۴۰۰۰۰ تومان
——————-
قیمت کاشی استخر
TA 186 R1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ پریکات ۵ سانت بند ۵ میل
قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی قرمز
A 186 r3
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
————————
قیمت کاشی کف
Ta187
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۳۰۰۰۰ تومان

————————————
قیمت کاشی کف طرحدار
Ta 198 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۶۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی تراس
Ta194
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی تراس
Ta 199 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۰۰۰۰ تومان
——————

کدهای TA 200 الی TA 250

قیمت کاشی سرامیک
Ta 204 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
جنس بدنه سرامیک
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
——————————

قیمت کاشی قرنیز
Ta 210
آبعاد ۲۰ در ۱۰-قیمت هر متر طول ۱۴۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۲ در ۲۵ -قیمت هر متر طول ۱۷۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۳۰-قیمت هر متر طول ۲۷۰۰۰۰ تومان
—————-
قیمت کاشی قرنیز لاجورد
TA 227 r1
آبعاد ۲۰ در ۱۰-قیمت هر متر طول ۱۵۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
Ta 228 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی قرنیز ایرانی
TA 229 r1
ابعاد ۱۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
————————
قیمت کاشی مدل جدید
Ta232
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان

———————————————-
قیمت کاشی
TA 237 r2
لعاب برجسته در تنوع رنگ بالا
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی لوکس
Ta 240 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی ایرانی
Ta242-r1
قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
——————-
قیمت کاشی حمام
کد ta243
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر
ضخامت ۸ میلیمتر
جنس بدنه کاشی و یا سرامیک (به سفارش مشتری)
قیمت هر متر مربع : ۸۱۵۰۰۰ تومان

——————————————–
قیمت کاشی قرنیز ورساچه
TA 248 r1
ابعاد ۱۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۱۴۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۲ در ۲۵-قیمت هر متر طول ۱۹۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۳۰-قیمت هر متر طول ۱۹۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۶۰-قیمت هر متر طول ۲۶۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی مترویی
TA235
رندوم سبز یشمی در چهار طیف رنگ
ابعاد ۲۰#۶
قیمت هر متر مربع ۹۵۰۰۰۰ تومان

——————————————–
قیمت کاشی ایرانی
TA 250 R1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
ضخامت ۸ میلیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
———————————–

Ta 250 الی Ta 300

قیمت کاشی قرنیز
Ta251
ابعاد ۲۰ در ۱۵
قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta253
ابعاد ۲۰ در ۲۰
پریکات ۱۰ در ۱۰
قیمت هر متر مربع ۹۹۵۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی مراکشی
Ta255 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی استخر
Ta 261 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی کف
Ta 262 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی مدرن
TA 262 R2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر ۷۹۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۹۱۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۱۲۰۰۰۰ تومان
—————

قیمت کاشی مدیترانه ای
TA 264 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۱۲۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی بین کابینت
TA 264 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر– ضخامت ۸ میلیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۷۰۰۰۰ تومان
———————–

قیمت کاشی
TA 275 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
ضخامت ۸ میلیمتر
قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
_———————
price
TA 281 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۳۸۰۰۰۰ تومان
————————–
قیمت کاشی
TA 292 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
ضخامت ۸ میلیمتر
چینش لوزی
قیمت هر متر مربع ۷۹۵۰۰۰ تومان

———————-
TA 293 r1
ابعاد ۱۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۲ در ۲۵-قیمت هر متر طول ۱۷۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۳۰-قیمت هر متر طول ۱۸۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۶۰-قیمت هر متر طول ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
———-
قیمت کاشی
Ta 292 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
]چینش رندوم

————–
قیمت کاشی
TA 298 r1
عرض ۲۰-قیمت هر متر طول ۲۹۰۰۰۰ تومان
——————————-
قیمت کاشی
TA 299 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵ -قیمت هر متر مربع ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی
TA 300 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۹۱۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۰۲۰۰۰۰ تومان
—————

قیمت کاشیTA 300 الی TA 350

قیمت کاشی
TA 323 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵ -قیمت هر متر مربع ۹۹۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰ -قیمت هر متر مربع ۱۳۲۰۰۰۰ تومان

ابعاد ۳۰ در ۶۰-هر متر مربع ۹۳۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی
Ta 322 r2
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۷۰۰۰۰ تومان
———————–
قیمت کاشی
TA 324 r1
ابعاد ۲۰ در ۱۰ -قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۲ در ۲۵ -قیمت هر متر طول ۱۷۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۵ در ۳۰-قیمت هر متر طول ۲۵۰۰۰۰ تومان
——————————-
قیمت کاشی مراکشی
۳۲۶ r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هرمتر مربع ۸۶۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع۱۰۲۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۰ در ۱۰-قیمت هر عدد ۲۵۰۰۰ تومان
———————–
TA-333-r1-ابعاد ۲۰ در۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۵۵۰۰۰ تومان
قیمت کاشی
TA 337 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۵در ۲۵-قیمت هر متر مربع ۹۶۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰ در ۳۰-قیمت هر متر مربع ۱۰۲۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۱۰٫۵ در ۱۰٫۵ -قیمت هر عدد ۲۵۰۰۰ تومان
—————
قیمت کاشی
TA 343 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی
TA 346 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۰۰۰۰ تومان
—————–

TA 350 آلی TA 400

قیمت کاشی
TA 352 r
ابعاد ۲۰ در ۱۰-قیمت کاشی هر متر طول ۲۰۰۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی
Ta 353 r1
ابعاد۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
————————-
قیمت کاشی
TA 354 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۹۲۰۰۰۰ تومان
——————–
قیمت کاشی
TA 356 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۹۱۵۰۰۰ تومان
———————-
قیمت کاشی اسپانیایی
TA 357 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۹۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی
TA 351 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۹۵۰۰۰۰ تومان
——————————-
قیمت کاشی
TA 362
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
در رنگبندی متنوع
__________________
قیمت کاشی شش ضلعی
TA 363 r2
شش ضلعی-ابعاد ۲۵ در ۲۵-قیمت هر عدد ۱۴۵۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی کلاسیک
TA 365 r3-
-ابعاد ۲۰ در ۲۰ قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان-
قیمت کاشی
TA 366 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۹۹۰۰۰۰ تومان
—————-
قیمت کاشی
TA 368 r3
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۹۵۰۰۰ تومان

مناسب جهت کف و دیوار و نمای بیرونی
——————–
قیمت کاشی
TA 368 r1
ابعاد ۱۰٫۵ در ۱۰٫۵-قیمت هر عدد ۲۴۰۰۰ تومان
مناسب جهت دیوار
————————————–
قیمت کاشی
TA 369 r1
ابعاد ۱۶ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۲۲۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت قرنیز کاشی
TA 377 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۱۷۵۰۰۰ تومان
——————————–
قیمت حاشیه سرامیک مراکشی
TA 377 r4
ابعاد ۲۰ در ۱۰-قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
———————————-
قیمت قرنیز سنتی
TA 377 r5
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۱۵۵۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی
TA 382 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۴۰۰۰۰ تومان
———————
قیمت کاشی بین کابینت
TA 388 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۹۲۰۰۰۰۰ تومان
—————————-
قیمت کاشی آشپزخانه
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
——————————

TA 400 الی TA 450

قیمت کاشی قرنیز
TA 431 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر طول ۳۲۰۰۰۰ تومان
——————
قیمت کاشی
TA 435 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر عدد ۱۹۰۰۰۰ تومان

——————————-
قیمت کاشی
TA 437 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر کاشی ۱۱۰۰۰۰ تومان
———————————

قیمت کاشی مدیترانه ای
TA 440 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۲۰۰۰۰ تومان
—————————
قیمت کاشی
TA 443 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰
قیمت هر متر مربع ۸۱۵۰۰۰ تومان
———————————
قیمت کاشی
TA 444 r1
ابعاد ۲۰ در ۱۰
قیمت هر متر مربع ۸۸۰۰۰۰ تومان
————————
TA 453 R1-ابعاد ۲۰ در ۲۰-
-قیمت هر متر مربع ۷۸۵۰۰۰ تومان-
————————————————————–

قیمت کاشی
TA 478 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۸۶۰۰۰۰ تومان
——————————–
قیمت کاشی کف
TA 511 r1
ابعاد ۲۰ در ۲۰-قیمت هر متر مربع ۷۹۰۰۰۰ تومان
—————————–
قیمت حاشیه کاشی
TA 527 r3 -ابعاد ۲۰ در ۱۰-قیمت هر متر طول ۱۷۵۰۰۰تومان-
ابعاد ۲۰ در ۲۰ -قیمت هر متر طول ۲۱۰۰۰۰ تومان-

تاریخ بروز رسانی ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

price
TA 3007 r1
ابعاد ۱ در ۱ -قیمت ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
————
price
Ta 3088 r1
قطر ۱ متر قیمت ۲۱۰۰۰۰۰ تومان
—————————
TA 3011 r1
قطر ۱ متر-قیمت ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
———————–

برای مشاهده طرح های بیشتر پیج ما را دنبال کنید.

https://www.instagram.com/p/CEC7ivcD0xI/?utm_source=ig_web_copy_link

آدرس:کیلومتر ۲۵ جاده آبعلی-بعد از پارک فناوری پردیس-کرشت-سه راه مدرسه-سمت چپ-کوچه چاوشی-پلاک ۹

تلفن:۰۲۱-۷۷۱۱۴۷۰۹

۰۹۱۲۴۴۴۵۹۴۰

۰۹۱۲۳۸۶۶۳۹۹