قیمت کاشی

قیمت کاشی

قیمتهای درج شده بر اساس:

قیمت کاشی و بسته بندی و تحویل درب کارگاه واقع در تهران کیلومتر 25 جاده آبعلی

بروز رسانی 1400/07/25

قیمت کاشیهای تکرنگ

قیمت کاشی دکوراتیو
TA 001 r1-ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 715000 تومان

قیمت کاشی
TA 128 r1
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
قیمت هر متر مربع 730000 تومان

———————-
قیمت کاشی حمام ترکی
TA 454 r1
ابعاد 20 در 20-هر متر مربع 1150000 تومان
ابعاد 25 در 25-هر متر مربع 1400000 تومان
ابعاد 30 در 30 -هر متر مربع 1500000 تومان
————————————–

قیمت کاشی
قیمتTA 261 r1
ابعاد 20 در 20
جنس بدنه کاشی وسرامیک
قیمت هر متر 715000 تومان
———————–

قیمت کاشی
ابعاد 20 در 20-قیمت کاشی هر متر مربع 820000 تومان
————————
قیمت کاشی دستساز
Ta04
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 1000000 تومان

——————————
قیمت کاشی کاشی گل و مرغ
TA 006 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1450000 تومان

قیمت کاشی تک-هر عدد 100000 تومان
——————–
قیمت کاشی
TA 08 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1050000 تومان
———————
کاشی قاجاری  price
TA 008 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1050000 تومان
——————-
Ta 11 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت کاشی تک 105000 تومان
—————————
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 11 r2
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 890000 تومان
—————-
قیمت کاشی و سرامیک کف
TA 014 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 890000 تومان
جنس بدنه سرامیکی-مناسب کف و بدنه فضای خارج ساختمان
——————————
قیمت کاشی
TA 014 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1100000 تومان
——————————
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 16 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 795000 تومان
ابعاد 25در 24 -قیمت هر متر مربع 965000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 1060000 تومان
—————————————–
قیمت کاشی مراکشی
TA 016 R6
قیمت کاشی هر متر مربع 790000 تومان

———————————-
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta16 r5
ابعاد 20 در 20
پریکات 10 در 10
قیمت هر متر مربع 795000 تومان
————————-
قیمت کاشی
TA 024 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 695000 تومان
—————–
قیمت کاشی
TA 24 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 695000 تومان
——————-
قیمت کاشی دکوراتیو
TA 23 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 745000 تومان
—————————
قیمت کاشی
TA 24 r3
ابعاد 10 در 10 -قیمت کاشی تک 27000 تومان
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 750000 تومان
——————
قیمت کاشی
Ta 25 r1
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
قیمت هر متر مربع 765000 تومان
——————
قیمت کاشی ایرانی
TA 25 r2
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 790000 تومان
—————————
قیمت کاشی
Ta 28 r1
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
قیمت هر متر مربع 7900000 تومان
———————–
قیمت کاشی
TA 29 R1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 690000 تومان
________________
قیمت کاشی
TA 29 R2
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 720000 تومان

——————————————
قیمت کاشی
TA 29 r3
ابعاد 20 در 20
ضخامت 8 میلیمتر
قیمت هر متر مربع 720000 تومان
————————–
قیمت کاشی
Ta 31 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 695000 تومان
——————-
قیمت کاشی
TA 31 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 695000 تومان
———————–
قیمت کاشی مراکشی
TA 31 r5
ابعاد 20 در 20 –قیمت هر متر مربع 695000 تومان
——————–
قیمت کاشی مراکشی
Ta42
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 690000 تومان

————————————
قیمت کاشی گل و مرغ
TA 037 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1850000 تومان
قیمت تک هر عدد 100000 تومان
——————————
قیمت کاشی
Ta42 r4
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 850000 تومان
————————-
قیمت کاشی
TA 42 r5
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 775000 تومان
———————
قیمت کاشی ایرانی
TA 43 r1
آبعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 1050000 تومان

قیمت کاشی تک هر عدد 90000 تومان
————————
قیمت کاشی
قیمت کاشی
TA 45 r5
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 715000 تومان
————————
قیمت کاشی مراکشی
TA 45 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان

———————–
قیمت کاشی
Ta 48 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
————————–

کد های TA 50 الی TA 100

قیمت کاشی
TA 44 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 1350000 تومان
——————-
قیمت کاشی
Ta56 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 845000 تومان
——————————————-
قیمت کاشی
TA 56 r4
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 845000 تومان
—————–
قیمت کاشی
Ta63
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 990000 تومان
———————–
قیمت کاشی
ta 65 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 890000 تومان
———————-
قیمت کاشی
TA 45 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 715000 تومان
——————-
قیمت کاشی آنتیک
Ta55
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 1650000 تومان
———————
قیمت کاشی ایزنیک
Ta 71 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 790000 تومان
———————
قیمت کاشی
Ta 73 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 770000 تومان
——————
قیمت کاشی حمام
TA 76 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 7600000 تومان
——————-
قیمت کاشی
TA 079 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 970000 تومان
—————————
قیمت کاشی بین کابینت
TA 097 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 790000 تومان
ابعاد 25 در 25 -قیمت هر متر مربع 910000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 1030000 تومان
—————-

قیمت کاشی لوکس
TA 097 r2-لعاب مسی
ابعاد 20 در 20-قیمت هر عدد 250000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر عدد 300000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر عدد 350000 تومان
——————-

قیمت کاشی مدیترانه ای
Ta 85 r2
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
———————-
قیمت کاشی اسپانیایی
TA 087 r1
قیمت هر متر مربع 870000 تومان
———————–
قیمت کاشی حوض
کدta90
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 765000 تومان

——————————————-
قیمت کاشی حمام ترکی
TA 91 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
—————————–

کدهای TA 101 الی Ta 150

قیمت کاشی سنتی
Ta100 r4
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
———————
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 103 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 685000 تومان
—————
قیمت کاشی
104
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 695000 تومان

—————————–
قیمت کاشی ایرانی
ta109
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 11500000 تومان

———————————
قیمت کاشی مکزیکی
Ta111 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 890000 تومان

—————————–
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
TA 120 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 695000 تومان
—————————
قیمت کاشی حمام ترکی
Ta84
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع890000 تومان
——————————
قیمت کاشی دکوراتیو آشپز خانه
TA 111 r
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 890000 تومان
——————
قیمت کاشی مدرن
TA 133 r1
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 680000 تومان
———————-
TA 133 r3
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 680000 تومان
—————————
قیمت کاشی دکوراتیو
TA 116 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 7100000 تومان
—————————
قیمت کاشی آشپزخانه
Ta 118 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 685000 تومان
———————-
قیمت کاشی تراس
TA 118 r1
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 685000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 795000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 995000 تومان
————————-
قیمت کاشی بین کابینت
Ta120
ابعاد 20#20
قیمت هر متر مربع 685000تومان

——————————
قیمت کاشی مراکشی
TA 122 r11
ابعاد 20 در 20
ضخامت 8 میلیمتر
قیمت هر متر مربع 1050000 تومان
————————
قیمت کاشی سرامیک
Ta 128 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 720000 تومان
——————–
قیمت کاشی مدرن
TA 129 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 680000 تومان

——————————–
قیمت کاشی حمام ترکی
TA 132 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 890000 تومان
————————-
قیمت کاشی ایرانی
Ta136 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 710000 تومان

—————————————–
قیمت کاشی کف
Ta137
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
———————-
قیمت کاشی بین کابینت
TA 141 r1
ابعاد 20 در 20-هر متر مربع 720000 تومان
ابعاد 25 در 25 -هر متر مربع 880000 تومان
ابعاد 30 در 30-هر متر مربع 960000 تومان
—————————–
قیمت کاشی مراکشی
Ta 142 r2
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 980000 تومان
————————-
قیمت کاشی هندسی شرقی
Ta143 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 720000 تومان
———————————
قیمت کاشی دیوار
ta 147 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 820000 تومان
——————–
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta 148 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 720000 تومان
————————-
قیمت کاشی اسپانیایی آبی
148 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 720000 تومان
———————–

کدهای TA 150 الی TA 200

قیمت کاشی اسپانیایی
153 R3
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 720000 تومان
————————-
قیمت کاشی دکوراتیو
Ta 155 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 810000 تومان
———————————
قیمت کاشی سنتی
Ta 155 r3
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 890000 تومان
————————-
قیمت کاشی دستساز
ta 155 r5
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر 890000 تومان
————————–
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
Ta156
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 840000 تومان

————————–
قیمت کاشی چلیپا
Ta 157 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 880000
———————
قیمت کاشی
ta157 r4
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 785000 تومان
ابعاد 25 در 25 -قیمت هر متر مربع 885000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 965000 تومان
———————-
قیمت کاشی طرح هندسی
TA 162 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 840000 تومان
—————————
قیمت کاشی سبز
TA 181 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 840000 تومان
——————-
قیمت کاشی استخر
TA 186 R1
ابعاد 20 در 20 پریکات 5 سانت بند 5 میل
قیمت هر متر مربع 790000 تومان
———————–
قیمت کاشی قرمز
A 186 r3
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 810000 تومان
————————
قیمت کاشی کف
Ta187
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 730000 تومان

ابعاد 30 در 30 هر متر مربع 910000 تومان
————————————
قیمت کاشی کف طرحدار
Ta 198 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 780000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 880000 تومان
ابعاد 30 در 30 هر متر مربع 9800000 تومان
——————
قیمت کاشی تراس
Ta194
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 785000 تومان
———————
قیمت کاشی تراس
Ta 199 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 680000 تومان
——————

کدهای TA 200 الی TA 250

قیمت کاشی سرامیک
Ta 204 r1
ابعاد 20 در 20
جنس بدنه سرامیک
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
——————————

قیمت کاشی قرنیز
Ta 210
آبعاد 20 در 10-قیمت هر متر طول 120000 تومان
ابعاد 12 در 25 -قیمت هر متر طول 145000 تومان
ابعاد 15 در 30-قیمت هر متر طول 210000 تومان
—————-
قیمت کاشی سبز مدرن
Ta226
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 870000 تومان

————————-
قیمت کاشی قرنیز لاجورد
TA 227 r1
آبعاد 20 در 10-قیمت هر متر طول 140000 تومان
——————
قیمت کاشی سرویس بهداشتی
Ta 228 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 690000 تومان
———————–
قیمت کاشی قرنیز ایرانی
TA 229 r1
ابعاد 10 در 20-قیمت هر متر طول 135000 تومان
————————
قیمت کاشی مدل جدید
Ta232
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 685000 تومان

———————————————-
قیمت کاشی
TA 237 r2
لعاب برجسته در تنوع رنگ بالا
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 790000 تومان
—————————
قیمت کاشی لوکس
Ta 240 r1
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
———————-
قیمت کاشی ایرانی
Ta242-r1
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
——————-
قیمت کاشی حمام
کد ta243
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
ضخامت 8 میلیمتر
جنس بدنه کاشی و یا سرامیک (به سفارش مشتری)
قیمت هر متر مربع : 715000 تومان

——————————————–
قیمت کاشی قرنیز ورساچه
TA 248 r1
ابعاد 10 در 20-قیمت هر متر طول 135000 تومان
ابعاد 12 در 25-قیمت هر متر طول 175000 تومان
ابعاد 15 در 30-قیمت هر متر طول 180000 تومان
ابعاد 15 در 60-قیمت هر متر طول 240000 تومان
———————
قیمت کاشی مترویی
TA235
رندوم سبز یشمی در چهار طیف رنگ
ابعاد 20#6
قیمت هر متر مربع 850000 تومان

——————————————–
قیمت کاشی ایرانی
TA 250 R1
ابعاد 20 در 20
ضخامت 8 میلیمتر
قیمت هر متر مربع 790000 تومان
———————————–

Ta 250 الی Ta 300

قیمت کاشی قرنیز
Ta251
ابعاد 20 در 15
قیمت هر متر طول 145000 تومان
————————-
قیمت کاشی اسپانیایی
Ta253
ابعاد 20 در 20
پریکات 10 در 10
قیمت هر متر مربع 895000 تومان
—————————
قیمت کاشی مراکشی
Ta255 r1
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
———————-
قیمت کاشی استخر
Ta 261 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 710000 تومان
———————
قیمت کاشی کف
Ta 262 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 710000 تومان
———————-
قیمت کاشی مدرن
TA 262 R2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر 690000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 810000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 920000 تومان
—————

قیمت کاشی مدیترانه ای
TA 264 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 685000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 790000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 920000 تومان
———————-
قیمت کاشی بین کابینت
TA 264 r2
ابعاد 20 در 20 سانتیمتر– ضخامت 8 میلیمتر
قیمت هر متر مربع 770000 تومان
———————–

قیمت کاشی
TA 275 r1
ابعاد 20 در 20
ضخامت 8 میلیمتر
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
_———————
price
TA 281 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 780000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 110000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 1280000 تومان
————————–
قیمت کاشی
TA 292 r1
ابعاد 20 در 20
ضخامت 8 میلیمتر
چینش لوزی
قیمت هر متر مربع 695000 تومان

———————-
TA 293 r1
ابعاد 10 در 20-قیمت هر متر طول 145000 تومان
ابعاد 12 در 25-قیمت هر متر طول 165000 تومان
ابعاد 15 در 30-قیمت هر متر طول 165000 تومان
ابعاد 15 در 60-قیمت هر متر طول 1750000 تومان
———-
قیمت کاشی
Ta 292 r1
ابعاد 20 در 20
]چینش رندوم

————–
قیمت کاشی
TA 298 r1
عرض 20-قیمت هر متر طول 290000 تومان
——————————-
قیمت کاشی
TA 299 r1
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 110000 تومان
ابعاد 25 در 25 -قیمت هر متر مربع 1250000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 1600000 تومان
———————-
قیمت کاشی
TA 300 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 715000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 815000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 920000 تومان
—————

قیمت کاشیTA 300 الی TA 350

قیمت کاشی
TA 323 r1
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 715000 تومان
ابعاد 25 در 25 -قیمت هر متر مربع 815000 تومان
ابعاد 30 در 30 -قیمت هر متر مربع 920000 تومان

ابعاد 30 در 60-هر متر مربع 930000 تومان
———————
قیمت کاشی
TA 304 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 7350000 تومان
————
قیمت کاشی
Ta 322 r2
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 770000 تومان
———————–
قیمت کاشی
TA 324 r1
ابعاد 20 در 10 -قیمت هر متر طول 145000 تومان
ابعاد 12 در 25 -قیمت هر متر طول 155000 تومان
ابعاد 15 در 30-قیمت هر متر طول 240000 تومان
——————————-
قیمت کاشی مراکشی
326 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هرمتر مربع 735000 تومان
ابعاد 25 در 25-قیمت هر متر مربع 880000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع1025000 تومان
ابعاد 10 در 10-قیمت هر عدد 25000 تومان
———————–
TA-333-r1-ابعاد 20 در20-قیمت هر متر مربع 655000 تومان
قیمت کاشی
TA 337 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 790000 تومان
ابعاد 25در 25-قیمت هر متر مربع 910000 تومان
ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 1020000 تومان
ابعاد 10.5 در 10.5 -قیمت هر عدد 25000 تومان
—————
قیمت کاشی
TA 343 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 710000 تومان
—————————
قیمت کاشی
TA 346 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 780000 تومان
—————–

TA 350 آلی TA 400

قیمت کاشی
TA 352 r
ابعاد 20 در 10-قیمت کاشی هر متر طول 200000 تومان
———————-
قیمت کاشی
Ta 353 r1
ابعاد20 در 20-قیمت هر متر مربع 815000 تومان
————————-
قیمت کاشی
TA 354 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 820000 تومان
——————–
قیمت کاشی
TA 356 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 715000 تومان
———————-
قیمت کاشی اسپانیایی
TA 357 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 710000 تومان
———————
قیمت کاشی
TA 351 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 720000 تومان
——————————-
قیمت کاشی
TA 362
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 710000 تومان
در رنگبندی متنوع
__________________
قیمت کاشی شش ضلعی
TA 363 r2
شش ضلعی-ابعاد 25 در 25-قیمت هر عدد 1350000 تومان
——————
قیمت کاشی کلاسیک
TA 365 r3-
-ابعاد 20 در 20 قیمت هر متر مربع 750000 تومان-
-ابعاد 30 در 30-قیمت هر متر مربع 950000 تومان
قیمت کاشی
TA 366 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 820000 تومان
—————-
قیمت کاشی
TA 368 r3
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 695000 تومان

مناسب جهت کف و دیوار و نمای بیرونی
——————–
قیمت کاشی
TA 368 r1
ابعاد 10.5 در 10.5-قیمت هر عدد 24000 تومان
مناسب جهت دیوار
————————————–
قیمت کاشی
TA 369 r1
ابعاد 16 در 20-قیمت هر متر طول 200000 تومان
———————
قیمت کاشی
TA 362
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 710000 تومان
——————-
قیمت قرنیز کاشی
TA 377 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر طول 155000 تومان
——————————–
قیمت حاشیه سرامیک مراکشی
TA 377 r4
ابعاد 20 در 10-قیمت هر متر طول 140000 تومان
———————————-
قیمت قرنیز سنتی
TA 377 r5
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر طول 145000 تومان
———————
قیمت کاشی
TA 382 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 720000 تومان
———————
قیمت کاشی بین کابینت
TA 388 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 740000 تومان
—————————-
قیمت کاشی آشپزخانه
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر مربع 710000 تومان
——————————

TA 400 الی TA 450

قیمت کاشی قرنیز
TA 431 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر طول 320000 تومان
——————
قیمت کاشی
TA 435 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر عدد 160000 تومان

——————————-
قیمت کاشی
TA 437 r1
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر کاشی 110000 تومان
———————————

قیمت کاشی مدیترانه ای
TA 440 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 7800000 تومان
—————————
قیمت کاشی
TA 443 r1
ابعاد 20 در 20
قیمت هر متر مربع 715000 تومان
———————————
قیمت کاشی
TA 444 r1
ابعاد 20 در 10
قیمت هر متر مربع 780000 تومان
————————
TA 453 R1-ابعاد 20 در 20-
-قیمت هر متر مربع 685000 تومان-
————————————————————–

قیمت کاشی
TA 478 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 760000 تومان
——————————–
قیمت کاشی کف
TA 511 r1
ابعاد 20 در 20-قیمت هر متر مربع 730000 تومان
—————————–
قیمت حاشیه کاشی
TA 527 r3 -ابعاد 20 در 10-قیمت هر متر طول 175000تومان-
ابعاد 20 در 20 -قیمت هر متر طول 210000 تومان-

تاریخ بروز رسانی 1399/09/20

price
TA 3007 r1
ابعاد 1 در 1 -قیمت 1800000 تومان
————
price
Ta 3088 r1
قطر 1 متر قیمت 2100000 تومان
—————————
TA 3011 r1
قطر 1 متر-قیمت 1700000 تومان
———————–

برای مشاهده طرح های بیشتر پیج ما را دنبال کنید.

https://www.instagram.com/p/CEC7ivcD0xI/?utm_source=ig_web_copy_link

آدرس:کیلومتر 25 جاده آبعلی-بعد از پارک فناوری پردیس-کرشت-سه راه مدرسه-سمت چپ-کوچه چاوشی-پلاک 9

تلفن:021-77114709

09124445940

09123866399