سرامیک استخر

سرامیک استخر

طراحی و تولید سرامیک های دستساز با جذب آب کمتر از ۷ درصد(سرامیک) مناسب فضاهای سرپوشیده و جذب آب صفر (مناسب فضای باز مناطق سردسیر)

سرامیک دستساز استخر
TA 1264 TA 1265 TA 1204
سرامیک استخر
طراحی و تولید کاشی و سرامیک دست ساز جهت استخر و سونا در طرح و رنگ متنوع.این تابلوها محدودیتی در طرح و نقش ندارند و جهت استفاده در آبنما استخر لابی