سرامیک استخر

سرامیک استخر

طراحی و تولید کاشی و سرامیک دست ساز جهت استخر و سونا در طرح و رنگ متنوع.این تابلوها محدودیتی در طرح و نقش ندارند و جهت استفاده در آبنما استخر لابی

ایستگاههای مترو و سایر اماکن کاربرد دارد.

سرامیک استخری
سرامیک استخر
تابلو سرامیک استخر
تابلو سرامیک استخر
سرامیک استخر
کاشی استخر
کاشی استخر
سرامیک استخر
سرامیک استخر
CODE:TA86
طراحی و تولید سرامیکهای خاص جهت پروژههای خاص