کاشی ریز  تزیینی

کاشی ریز تزیینی

کاشی تزیینی

این گونه کاشیها دارای نقوش ریز شبیه نقوش تذهیب میباشد.اگر جهت کاربرددر کف سالن یا استخر بکار رود بایستی اعلام گردد تا بر روی سرامیک تولید شوند.دارای کاربرد

تزیینی در دکوراسیون داخلی میباشد.در دمای 1100 درجه سانتیگراد تولید میگردند و فوق العاده در برابر سرما و گرما مقاوم میباشند.جهت کاربرد در هر نوع شرایط آب و هوایی مناسب است.

کاشی ریز نقش تزیینی
کاشی تزیینی
کاشی دکوری
کاشی ریز نقش تزیینی
کاشی ریز تزیینی
کاشی تزیینی