قرنیز کاشی

قرنیز کاشی

تولید قرنیز کاشی و سرامیک در طرح های سفارشی

قرنیز کاشی گل و مرغ
قرنیز ابعاد 20 در 10

برای مشاهده طرح های بیشتر ما را در اینستاگرام دنبال کنید

www.instagram.com/persian_tile_house

کاشی قرنیز
TA 324 r1
ابعاد 20 در 10 و 25 در 12.5 و 15 در 30
TA 370 r1
ابعاد 15 در 20
قابل تولید در ابعاد سفارشی
————————————-
قرنیز سرامیکی
TA 377 r4
ابعاد 10 در 20

تولید در دو نوع کاشی و سرامیک
————————

قرنیز کاشی
TA 414 r1
ابعاد 20 در 15
قرنیز سرامیکی استخری
قرنیز کاشی سنتی
TA 293 r1
ابعاد 10 در 20
قرنیز طرح ایرانی مناسب جهت فضاهای سنتی
—————————-
قرنیز کاشی گل و مرغ
TA 369 r1
حاشیه کاشی با طرح گل و مرغ ایرانی مناسب جهت کاربرد در فضاهای سنتی ایرانی
————————-
قرنیز پله
قرنیز سرامیکی مناسب خیز پله و فضاهای سنتی ایرانی و حو و استخر
حاشیه سرامیک
حاشیه دستساز سرامیکی
—————–
قرنیز کاشی
قرنیز کاشی-ابعاد 20 در 6

تولید حاشیه کاشی و سرامیک در طرحهای متنوع

قرنیز کاشی
باند کاشی

قرنیز کاشی با طرح گل سنتی ایرانی

قرنیز کاشی
قرنیز کاشی

طرح جدید کاشی
حاشیه کاشی