کاشی ۲۰ در ۲۰ طرحدار ایرانی اسپانیایی مراکشی

کاشی ۲۰ در ۲۰ طرحدار ایرانی اسپانیایی مراکشی

کاشی 20 در 20 طرح اسپانیایی
CODE:TA111
ابعاد ۲۰ در ۲۰
این محصول جهت کاربرد برروی دیوار از جنس کاشی با جذب آب حدود ۱۱ درصد تولید میگردد و جهت کاربرد در استخر آبنما و کف در فضای باز از جنس سرامیک با جذب آب کمتر از ۶ درصد تولید میگردد.
دمای پخت ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد میباشد.

این طرح از لحاظ دسته بندی در گروح طرح های اسپانیایی و مکزیکی قرار میگیرد.
کاربرد جهت فضای بین کابینت آشپزخانه آبنما استخر دکور اسپا و سرویس بهداشتی و حمام.
کاشی 20 در 20 اسپانیایی
CODE:TA16
این طرح در دسته طرحهای اسپانیایی قرار میگیرد.
کاربرد جهت رستورانهای مراکشی هتلها فضای بین کابینت حمام و سرویس بهداشتی و استخر.
کاشی 20 در 20 ایرانی سنتی
CODE:TA90
این طرح در زمره طرح های سنتی ایرانی قرار دارد.
کاربرد جهت حوض استخر سرویس بهداشتی حمام سنتی ایرانی
کاشی 20 در 20 ترکی
CODE:TA91
این طرح در دسته طرح های ایزنیک قرار میگیرد.
کاربرد جهت کاشی بین کابینتی کاشی حمام ترکی کاشی سرویس کاشی استخر و کاشی اسپا .
کاشی 20 در 20 مراکشی
CODE:TA83
این کاشی در گروه کاشیهای مراکشی قرار دارد.
کاربرد جهت دیزاین مراکشی رستوران هتل کاشی بین کابینت آشپزخانه کاشی حمام و سرویس بهداشتی.
کاشی 20 در 20 مکزیکی
TA86
این طرح در دسته طرح های مکزیکی قرار میگیرد.
کاربرد جهت کاشی بین کابینتی بعنوان کفپوش در هتلها و رستورانها جهت حمام و سرویس بهداشتی و استخر کاربرد دارد.
TA76
طرح کاشی ترکی یا ایزنیک
کاربرد کاشیکاری حمام ترکی دیزاین ایزنیک بعنوان کاشی بین کابینتی کاشی سرویس بهداشتی .
کاشی 20 در 20 بین کابینتی
TA-79
طرح بالا جزء طرح های ایرانی قرار میگیرد.
کاربرد در حمام سرویس بهداشتی کاشی بین کابینتی.
TA109
TA11
کاشی ۲۰ در ۲۰ با طرح اسپانیایی

کاربرد به عنوان کاشی بین کابینت بعنوان کفپوش در هتلها و رستورانها حمام و سرویس بهداشتی.
TA37
کاشی ۲۰ در ۲۰ با طرح سنتی قاجاری
طرح کاشیهای بالا به عنوان کفپوش و همچنین دیوار پوش در قسمتهای مختلف کاخ گلستان بکار رفته است.
کاربرد در معماری ایرانی معماری سنتی رستورانهای سنتی و همچنین بعنوان کاشی بین کابینتی .
TA108
TA77
TA49
TA6
TA43
TA66
TA19
TA25
TA45
TA65
TA99
TA48
کاشی 20 در 20 سنتی
TA4