کاشی آبی سری 1200

کاشی آبی سری 1200

کاشی فیروزه ای
TA 1260-30#6-سرامیک فیروزه ای مدل آلتا-مناسب کف و بدنه